print
PCT International’s main product production is located in Tra Vinh, Vietnam. This state-of-the-art manufacturing center provides world-class products to our customers globally.  In Vietnam, COVID-19 has forced lockdowns, movement restrictions, and major factory shutdowns.  As have other businesses, so too has PCT taken measures to protect its employees and the public from the effects of COVID-19.  Domestically as well as internationally, PCT has been proactive in minimizing travel, facilitating work-from-home, and yet striving at the same time to further improve the delivery of professional services and products to our customers.

But in Vietnam, PCT has gone even further and has implemented a plan to allow employees to not only work but eat and sleep on the premises in order to avoid the spread of this deadly virus.  This plan is called 3T or “Three on the Spot”.

On August 18, 2021, both PCT International’s Vietnam manufacturing facility and Minh Hoang, Director of PCT Vietnam were among the few in the Trah Vinh Province who received Recognition Awards from Mr. Le Van Han, Mayor of Trah Vinh for successfully implementing the 3T plan.

“Our employees say thank you to PCT for keeping them safe, and for providing with consistent employment throughout this pandemic,” says Minh. Employees like Minh and those at the Vietnam facility are committed to PCT’s steadfast history of producing quality industry-leading technological innovations.

 

PCT được Chính phủ Việt Nam vinh danh vì

Chiến đấu thành công Covid-19

Công ty sản xuất sản phẩm chính của PCT International được đặt tại Trà Vinh, Việt Nam. Trung tâm sản xuất hiện đại này cung cấp các sản phẩm đẳng cấp thế giới cho khách hàng của chúng tôi trên toàn cầu. Tại Việt Nam, COVID-19 đã buộc phải đóng cửa, hạn chế di chuyển và đóng cửa các nhà máy lớn. Đối với các doanh nghiệp khác, PCT cũng đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ nhân viên và công chúng khỏi các tác động của COVID-19. Trong nước cũng như quốc tế, PCT luôn chủ động trong việc giảm thiểu việc đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc tại nhà, đồng thời nỗ lực cải thiện hơn nữa việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm chuyên nghiệp cho khách hàng.

Nhưng tại Việt Nam, PCT còn đi xa hơn và đã thực hiện kế hoạch cho phép nhân viên không chỉ làm việc mà còn ăn ngủ ngay tại cơ sở để tránh sự lây lan của loại virus chết người này. Kế hoạch này được gọi là 3T hoặc “Ba tại chỗ”.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2021, cả cơ sở sản xuất của PCT International tại Việt Nam và Minh Hoàng, Giám đốc PCT Việt Nam là một trong số ít những người ở tỉnh Trà Vinh đã nhận được Bằng khen từ Ông Lê Văn Hân, Thị trưởng Trà Vinh vì đã thực hiện thành công kế hoạch 3T .

“Nhân viên của chúng tôi nói lời cảm ơn đến PCT vì đã giữ an toàn cho họ và cung cấp việc làm ổn định trong suốt đại dịch này”, Minh nói. Những nhân viên như Minh và những nhân viên tại cơ sở Việt Nam cam kết với lịch sử kiên định của PCT trong việc sản xuất ra những đổi mới công nghệ hàng đầu trong ngành có chất lượng.